VELKOMMEN

Nyborg Sejlerskole

Velkommen hertil Nyborg Sejlerskoles hjemmeside, siden er under opbygning, men vi vil gerne fortælle at vi her i foråret tilbyder undervisning til SRC – radiocertifikat ( små corona-sikrede hold).

Når det bliver varmere starter vi igen op med speedbåds kurser.

Henvendelse til: info@nyborgsejlerskole.dk

At sejle er at leve.

Radiocertifikat SRC.

Der er kommet nye regler for brugen af VHF udstyr: Søfartsstyrelsen skriver følgende:

Hvis du vil bruge en maritim VHF-radio i Danmark, skal du have et certifikat til dig selv og et kaldesignalbevis til båden.

Du skal som minimum have et SRC-certifikat (Short Range Certificate), hvis du vil betjene en maritim VHF-radio. Med et SRC-certifikat har du adgang til at betjene følgende radioanlæg:

  • VHF-telefoni
  • VHF-telefoni med DSC
  • EPIRB (nødradiofyr)
  • SART (radartransponder).

Det vil sige at alle der kan tænkes at skulle bruge VHF radioen, skal have et

SRC – certifikat, vi tilbyder prøveforberedende undervisning.